Perpustakaan Desa

Ketua           : Sri Hidayati S.Pd

Bendahara  : Rini

Sekretaris    : Sami Rahayu

Anggota      : Nurkhasana, Suci Purnami